test book 8

test book 8

test. test. test. test. test. test. test. test.

SKU : BGAA2101
ISBN: 8858722002930
ใช้คณิตศาสตร์จัดการความวุ่นวาย
ให้กับสัตว์น้อยใหญ่แสนน่ารัก
รายละเอียดทั้งหมด :
 มาเรียนคณิตศาสตร์ให้สนุกสนานกันเถอะ  

หนังสือเล่มนี้ทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องสนุก ผ่านเกมและกิจกรรมต่างๆ  
เติมเต็มด้วยเรื่องราวที่น่าดึงดูดใจ และภาพประกอบสีสันสดใส 
ล้วนแต่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น 
ที่ช่วยให้เข้าถึงหัวใจสำคัญของคณิตศาสตร์ ด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข 

สาระภายในเล่ม  

  • การอ่านและเปรียบเทียบจำนวนระหว่าง 10 ถึง 20  
  • ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการจัดกลุ่ม 10  
  • ความสามารถในการรับรู้จำนวนสูงสุดถึง 100  
  • ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการบวก การลบ และการคูณโดยใช้การบวกซ้ำ  
  • วิธีการการคิดเลขในใจ  
  • เกมปริศนา

ขนาด  : W 21 x H 29.7 cm ( A4) 
ปก    : กระดาษอาร์ตการ์ด 210 g. พิมพ์ 4/1c
   เคลือบ UV ด้าน
เนื้อใน : กระดาษปอนด์ 80 g. พิมพ์ 4/4c จำนวน 64 หน้า
เข้าเล่ม : เย็บลวดมุงหลังคา
*พิเศษ
>>> เฉลยแบบฝึกหัดออนไลน์ (สแกน QR Code ที่ปกหลังเพื่อดูเฉลย)
>>> รูปท้ายเล่ม ตัดเพื่อเล่นร่วมกับแบบฝึกหัด

Pelangi-Primary-Education-Smart-Plus-Maths-P1-TB-1

No Comments

Give a comment