About Us

Untitled-3

Pelangi Publishing Thailand

กว่า 40 ปีที่ Pelangi Group ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศมาเลเซีย พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เป็นแนวทางให้กับโรงเรียนและเด็ก มีสาขาในหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือ บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี 2004 มุ่งเน้นผลิตสื่อการศึกษาสองภาษา ตอกย้ำความสำเร็จระดับสากล ด้วยการผสานความร่วมมือกับสำนักพิมพ์ DICKEN ประเทศอังกฤษ ขยายธุรกิจภายใต้แบรนด์ต่างๆ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

PELANGI

เริ่มต้นบุกเบิกธุรกิจ และเป็นผู้นำตลาดทางด้านหนังสือเรียน ENGLISH PROGRAMS ตั้งแต่ระดับอนุบาลจะถึงมัธยม มีเครื่องมือครบครัน สนับสนุนให้ครูสอนเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ

DICKENS PUBLISHING Ltd.

ผู้ผลิตหนังสือและสื่อสำหรับเด็กระดับชั้นนำจากประเทศอังกฤษ

Praxis Publishing Singapore Pte. Ltd.

หนังสือเรียนและสื่อการศึกษาจากประเทศสิงค์โปร์

KID+

ด้วยแนวคิด MORE THAN PUBLISHER หนังสือและสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยในสำนักพิมพ์คิดบวก จึงให้มากกว่าที่ตาเห็น เพื่อเพิ่มมิติการรับรู้ด้านต่างๆ ด้วยนวัตกรรมที่ด้าน

Pelangi Plus Programs

โปรแกรมการเรียนรู้แบบครบวงจร ที่ครบครันไปด้วยหนังสือและสื่อทุกวิชา สำหรับห้องเรียนหลักสูตร 2 ภาษา

Pelangi Education Service

Creative Together เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา พร้อมให้บริการงานออกแบบ จัดงาน และผลิตสื่อ